تقصیر کیه که درخت سبز پیر سبز را خشکاند؟

آیا وقت آن نیست که متولی فکری بکند ؟درختی که منطقه به آن می نالید به هر علتی خشکیدو دیگر بهار جامعه ما را نمی بین،سایه درخت در تابستان بالای سر زوارانی که می آیند تا از طبیعت بهره ببرند وچند ساعتی در جوار پیر سبز آرامش بگیرند وجود ندارد.

برای چه؟برای اینکه ما با هم نیستیم وهمه دم از عشق پیر سبز می زنیم.

آیا متولی چه وظیفه ای دارد عمل کرده است؟؟؟ آیا خادمان چه وظیفه ای دارن عمل کرده اند ؟؟؟آیا سازنده خیله مزرعه کلانتر مقصر است؟؟؟ آیا آیا آیا؟؟؟چه کسی پاسخگو است وچرا خادم از خائن مشخص نمی شود؟وحالا که درخت خشگ شده همه مصاحبه می کنند واطلاعیه می دهند مگر مدرکی بالاتر از این برای نماد پیر سبز داریم رامین ها جان را برای چه دادند؟ برای اینکه پیر سبز بماند ومن وتو به خود نیامدیم ،آیا دیر نیست؟؟؟

/ 0 نظر / 98 بازدید